© Ars Longa
martie 2006
webmasterSite Meter
înapoi - alte cărți

Laurențiu Șoitu
RESTUL COMUNICĂRII (LOR) SUNT EU


ISBN 973-8912-01-6; apărut 2006
format 13x20 cm; 252 pag.; preț 19,00 lei

Autorul, doctor în filosofie și în științele educației, grupează tematic o serie de texte referitoare la experiențele unor mari personalități ca Petre Botezatu, Cristofor Simionescu sau Mărioara Davidoglu care au marcat viața spirituală și culturală ieșeană a secolului trecut, constituindu-se într-un material auxiliar pentru studenții de la facultățile de științe ale comunicării și științe ale educației.


Pușa Roth
UN DIALOG AL TIMPULUI CÎȘTIGAT

convorbiri cu filosoful Christian Tămaș

Prefață: Costin Tuchilă

ISBN 973-8912-05-9; apărut iunie 2006
format 11x20 cm; 136 p.; preț 12,00 lei

"Există fără îndoială o artă a interviului, care presupune înainte de toate o predispoziție intelectuală și chiar de ordin afectiv parcă din ce în ce mai rară astăzi, când s-a pierdut aproape complet dimen- siunea colocviului spiritual. Un dialog de idei, unele dintre cele mai dezbătute în lumea contemporană, cum este acesta, presupune de ambele părți echilibru, intuiție, știința de a-ți asculta interlocutorul, de a face elocventă, prin însăși strategia convorbirii, nu numai construcția ideatică, ci și farmecul detaliului. Pe toate le regăsim intacte, cu reconfortantă satisfacție intelectuală, în acest amplu dialog între Pușa Roth, ziaristă și dramaturg de talent (recent a publicat un masiv volum de teatru, Roman de București ) și filosoful scriitor (mă întreb care ar fi ordinea potrivită a noțiunilor în cazul său) Christian Tămaș" (Costin Tuchilă).