rezoluție
recomandată
1024x768

© Ars Longa
martie 2006
webmaster


Site Meter

Pentru comenzi,
folosiți adresele noastre de e-mail:
ars.longa@live.com
ed.arslonga@gmail.com

sau tel. 0724 516581

Pentru fiecare volum comandat
pînă la sfîrșitul anului,
editura oferă o reducere de 20%,
cheltuielile de transport
fiind acoperite tot de editură.


Francisco Fernández Carvajal, DE VORBĂ CU DUMNEZEU 

(meditații pentru fiecare zi a anului)

Volumul I: Adventul, Nașterea Domnului, Epifania

traducere din limba spaniolă: Christian Tămaș


ISBN 973-9325-16-5, format: 13x20 cm, 320 p., preț: 19 lei


Francisco Fernández Carvajal, DE VORBĂ CU DUMNEZEU 

(meditații pentru fiecare zi a anului)

Volumul II: Postul Mare, Săptămîna Sfîntă, Paștele

traducere din limba spaniolă: Christian Tămaș


ISBN 973-9325-26-2, format: 13x20 cm, 600 p., preț: 26 lei


Francisco Fernández Carvajal, DE VORBĂ CU DUMNEZEU 

(meditații pentru fiecare zi a anului)

Volumul III: Timpul de peste an (1), Săptămînile I-XII


traducere din limba spaniolă: Christian Tămaș


ISBN 973-9325-38-6, format : 13x20 cm, 624 p., preț: 28 lei


Francisco Fernández Carvajal, DE VORBĂ CU DUMNEZEU 

(meditații pentru fiecare zi a anului)

Volumul IV: Timpul de peste an (2), Săptămînile XIII-XXIII

traducere din limba spaniolă: Christian Tămaș


ISBN 973-9325-63-7, format: 13x20 cm, 560 p., preț: 26 lei


Francisco Fernández Carvajal, DE VORBĂ CU DUMNEZEU 

(meditații pentru fiecare zi a anului)

Volumul V: Timpul de peste an (3), Săptămînile XXIV-XXXIV

traducere din limba spaniolă: Christian Tămaș


ISBN 973-9325-90-4, format: 13x20 cm, 528 p., preț: 25 lei


Francisco Fernández Carvajal, DE VORBĂ CU DUMNEZEU 

(meditații pentru fiecare zi a anului)

Volumul VI: Sărbători și Sfinți, ianuarie-iunie

traducere din limba spaniolă: Christian Tămaș


ISBN 978-973-8912-75-5, format: 13x20 cm, 358 p., preț: 20 lei


Francisco Fernández Carvajal, DE VORBĂ CU DUMNEZEU 

(meditații pentru fiecare zi a anului)

Volumul VII: Sărbători și Sfinți, iunie-decembrie

traducere din limba spaniolă: Christian Tămaș


ISBN 978-973-148-032-9, format: 13x20 cm, 328 p., preț: 25 lei


- Tadeusz Rostworowski, DIN GÎNDIREA FILOSOFICĂ A PAPEI IOAN PAUL AL II-LEA, ISBN 973-96681-0-0

- Sf. Tereza din Ávila, DRUMUL PERFECȚIUNII, ISBN 973-96681-7-8

- Sf. Tereza din Ávila, ÎNTEMEIERILE, ISBN 973-9325-07-6

- Sf. Tereza din Ávila, CASTELUL INTERIOR, ISBN 973-96681-2-7

- Sf. Tereza din Ávila, CASTELUL INTERIOR (ed. a II-a), ISBN 978-973-8912-44-1

- Marco I. Rupnik, ÎN FOCUL RUGULUI APRINS, ISBN 973-97252-7-9

- Tomas Spidlik, CALEA SPIRITULUI, ISBN 973-97252-1-x

- Tomas Spidlik, IZVOARELE LUMINII, ISBN 973-8912-17-2

- Michelina Tenace, ANTCRISTUL, ISBN 973-97252-8-7

- Michael P. Gallagher, AJUTĂ NECREDINȚEI MELE, ISBN 973-97252-5-2

- Mark I Miravalle, MARIA, COMÎNTUITOARE, MIJLOCITOARE, AVOCATĂ, ISBN 973- 9325-25-4

- *** JUBILATE DEO (imnurile Breviarului roman), ISBN 973-9325-04-1

- Sf. Ioan Gură de Aur, ÎNTRU LAUDA SFINȚILOR MUCENICI ISBN 978-973-8912-51-9

- Maica Elisabeta, DU-TE!, ISBN 973-9325-59-9

- Edith Stein, IUBIRE PENTRU IUBIRE, ISBN 973-9325-60-2

- Oscar Battaglia, MAMA DOMNULUI MEU, ISBN 973-9325-78-5

- Marco I. Rupnik, Serghei Averințev, ADAM ȘI COASTA SA, ISBN 973-9325-40-8

- Pierre Dumoulin, APOCALIPSA, ISBN 973-9325-49-1

- Michel Quoist, IATĂ-MĂ, DOAMNE!, ISBN 973-9325-80-7

- Yves Raquin, CELIBAT PENTRU TIMPUL NOSTRU, ISBN 973-9325-54-8

- Éliane Poirot, PENTRU A-L CINSTI PE SFÎNTUL PROROC ELISEU ÎN TRADIȚIA BIZANTINĂ, ISBN 973-9325-86-6