© Ars Longa
martie 2006
webmasterSite Meter
alte cărți


 Christian Tămaș
CRIZE CONTEMPORANE:
OFENSIVA ISLAMULUI

format: 13x20 cm, 168 p.;
preț: 15,00 lei

Cartea este un foarte documentat studiu care analizează din punct de vedere istoric și sociologic fenomenul islamic, încercînd să identifice o serie de posibile modalități de dezamorsare a situației conflictuale dintre cultura islamică și cea occidentală, prin intermediul unui dialog real și sincer "dictat" de respectul față de dimensiunea persoanei umane indiferent de tradiția culturală căreia îi aparține aceasta, nu de diverse interese economice și militare. Autorul, specialist în limba și literatura arabă, este Consilier pentru Științe Umaniste la IBC Cambridge (Anglia) și autor al mai multor lucrări de istoria și filosofia religiilor.Christian Tămaș
CRIZE CONTEMPORANE:
DISOLUȚIA SACRULUI

indice de nume; format: 13x20 cm; 236 p.;
preț: 19,00 lei

Lucrarea de față tratează problematica disoluției sacrului în societatea contemporană, una dintre cauzele majore ale conflictelor care însîngerează lumea de astăzi generînd intoleranță, violență și terorism. Autorul este Consilier pentru Științe Umaniste al IBC Cambridge (Anglia) și Consilier al ABI (SUA).Marco Pucciarini
MOARTEA ȘI EXPERIENȚA MORȚII

- Idei despre supraviețuire și
destinul omului în Orientul antic
trad. din lb. italiană de Diana Cristev;
format 13x20 cm; 152 p.;
preț: 13,00 lei

Cartea reprezintă o sinteză a ceea ce principalele culturi religioase ale lumii antice au elaborat cu privire la problematica morții, a supraviețuirii omului și a destinului său.

Ion Tămaș
SCULPTURĂ

Studiu introductiv: Costin Tuchilă

ISBN 978-973-8912-62-5, apărut 2007
format 16,5x22 cm, 52 planșe color, 35,00 lei

Volumul cuprinde cele mai reprezentative lucrări ale artistului Ion Tămaș aflate în colecții particulare din țară și străinătate.
"
Chipurile zămislite în esențe tari, ca într-un lung poem al vredniciei naturii, par decupate, metaforic vorbind, dintr-o singură privire. În spatele ei există nu numai o intuiție artistică realmente excepțională, ci un studiu minuțios al echilibrului în spațiu și al elocvenței formelor și volumelor în desfășurarea lor." (Costin Tuchilă).