© Ars Longa
martie 2006
webmasterSite Meter
înapoi

Christian Tămaș
STRATEGII DE COMUNICARE ÎN CORAN

COLECȚIA "ACADEMICA"

Prefață: George Grigore

ISBN 978-973-8912-88-5; apărut decembrie 2007
format 14,5x20 cm; 316 pag.; preț 29,00 lei

"Toate tezele enunțate și dezvoltate de exegeza islamică, începând cu cea legată de transmiterea mesajului coranic de la divinitate la profet, apoi transmiterea mesajului de la profet la oameni, impactul pe care acest mesaj l-a avut și îl are asupra ascultătorului/cititorului, sunt abordate de Christian Tămaș dintr-o perspectivă nouă și îndrăzneață, prin ineditul ei. (...) Christian Tămaș nu își propune în cartea de față, "Strategii de comunicare în Coran", să contabilizeze ideile exegeților clasici cu privire la problemele anunțate, așa cum se întâmplă în lucrări ce abordează această tematică, ci încearcă, și reușește să le analizeze pe baza teoriilor actuale referitoare la conceptul de comunicare.
Prin publicarea acestei cărți, islamologia româneasc㠖 aflată încă la începuturi, având în vedere că biblioteca sa cuprinde, până acum, doar câteva titluri de referinț㠖 se îmbogățește cu o lucrare valoroasă prin perspectiva abordărilor propuse, prin vastitatea orizontului informațional, prin înalta competență cu care sunt repuse în discuție și analizate teze islamice clasice priŹvitoare la Coran, pe baza unei metodologii generale a științelor comunicării" (George Grigore).


Laurențiu Șoitu
MAI APROAPE DE CUVINTE


Prefață: Constantin Ciopraga

ISBN 978-973-8912-87-8, apărut 2007
format 11x20 cm, 182 p., preț: 15 lei

"Moralist modern, Laurențiu Șoitu se apropie de lucruri tot atât prin observație directă, cât și prin achiziții livrești de nuanță sapiențială. Procedeu de cursă lungă, semnalat la cei vechi, la renascentiști, la romantici, dar și la martorii dezagregării atomului. Substanța inscripțiilor gânditorului de la Iași e de domeniul permanențelor. Feluritele moduri cogitative practicate de el balansează între mentalul propriu și conștiința colectivă, de unde dualități în serie și sentenții morale sub înfățișări plurale: aforisme, adagii, maxime și apoftegme punctând o idee ori o dimensiune relevantă" (Constantin Ciopraga).