© Ars Longa
martie 2006
webmasterSite Meter
înapoi - alte cărți

Christian Tămaș
LINIȘTEA ALBĂ


ISBN 978-973-8912-67-0, apărut 2007
format 13x20 cm, 116 p., 13,00 lei

Volumul conține nuvela "Liniștea albă", distinsă cu Premiul Naji Naaman pentru Literatură, Liban, mai 2007.


Ion Tămaș
SCULPTURĂ

Studiu introductiv: Costin Tuchilă

ISBN 978-973-8912-62-5, apărut 2007
format 16,5x22 cm, 52 planșe color, 35,00 lei

Volumul cuprinde cele mai reprezentative lucrări ale artistului Ion Tămaș aflate în colecții particulare din țară și străinătate.
"Chipurile zămislite în esențe tari, ca într-un lung poem al vredniciei naturii, par decupate, metaforic vorbind, dintr-o singură privire. În spatele ei există nu numai o intuiție artistică realmente excepțională, ci un studiu minuțios al echilibrului în spațiu și al elocvenței formelor și volumelor în desfășurarea lor." (Costin Tuchilă).