© Ars Longa
martie 2006
webmasterSite Meter
înapoi - alte cărți

Sfântul Ioan Gură de Aur
ÎNTRU LAUDA SFINȚILOR MUCENICI

traducere din limba greacă, studiu introductiv și note de Petka Grigoriu;
bibliografie și aparat documentar.

ISBN 978-973-8912-51-9, apărut 2007
format 14,5x20 cm, 258 p., 18,50 lei

Anul 2007 este considerat Anul Sfântului Ioan Gură de Aur, deoarece se împlinesc 1600 de ani de la moartea sa. Volumul cuprinde omiliile Sfântului Ioan rostite "întru lauda" sfinților mucenici din Antiohia. Textul este pentru prima dată tradus în lb. română, având o dublă valoare: documentară și spirituală.


Javier Velaza
DESPRE UN ZEU NOVICE/DE UN DIOS BISONO
(poeme)
Studiu introductiv: Costin Tuchilă
COLECȚIA ESPANOLA
ediție bilingvă română-spaniolă
Traducere: Diana Diaconescu
Prefață: Andrei Ionescu
Postfață: Sergiu Pavlicencu

ISBN 978-973-8912-70-0, apărut 2007
format 13x20 cm, 100 pag., 11,00 lei

"Omul modern, dezrădăcinatul, răzvrătitul, își cercetează sufletul neliniștit, punându și întrebări asupra vremelniciei ori nevremelniciei unei divinități novice și (...) optează, în cele din urmă, pentru strigătul îndurerat al neputinței de a crede (...)" (Andrei Ionescu).
Javier Velaza este unul dintre cei mai importanți poeți spanioli contemporani, prezentul volum fiind încununat cu Premiul Național de Poezie "José Hierro" în 1997.